Ekibimizin bir parçası olmak ister misin? Müşteri Girişi

.htaccess güvenlik ayarları nasıl yapılır ?

14 Mart 2023
PAYLAŞ
.htaccess güvenlik ayarları nasıl yapılır ?

.htaccess wordpress sitelerinde bulunmaz bir velinimettir. Dosyanın orjinalini değiştirerek biraz daha güvenlik önlemi almanızı sağlayacağız. Ftp ana dizinine gelip .htaccess dosyasını düzenle diyelim ve aşağıdaki kodları tek tek yazalım.

1- .htaccess dosyasına doğrudan erişimi engellemek

#codlio htaccess erişim engelleme
<Files .htaccess>
Order Allow,Deny
Deny from all
</Files>

2- wp-config dosyasına erişimi engellemek

#codlio wp-config erişim engelleme
<Files wp-config.php>
Order Deny,Allow
Deny from all
</Files>

3- wp-load dosyasına erişimi engellemek

#codlio wp-config erişim engelleme
<files wp-load.php>
order allow,deny
deny from all
</files>

4- Klasörde dosya listelemeyi engellemek

#codlio dosya listeme engeli
Options All -Indexes

5- Sunucuda dışarıdan dosya yükleyip Script çalıştırmayı engellemek

#codlio dosya çalıştırmayı engelle
AddHandler cgi-script .php .pl .py .jsp .asp .htm .shtml .sh .cgi
Options -ExecCGI

6- Sunucu imzasını kaldırmak

#codlio sunucu imzası kaldır
ServerSignature Off

7- Klasörlere erişimi engellemek

#deny all access
deny from all

8- Yönlendirmeli Ddos saldırılarını engellemek

#codlio Referrer Ddos Engellemek
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^([0-9]+)$ [NC,OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)\?([0-9]+)(.*)$ [NC,OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^([0-9]+\.[0-9])(.*)$ [NC,OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)\?([0-9]+\.[0-9])(.*)$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ %{HTTP_REFERER} [L] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^ptrxcz.*$
RewriteCond% {QUERY_STRING}!^Ptrxcz.* $
RewriteRule (.*) - [F]

9- Xmlrpc güvenliğini almak

#codlio XmlRPC güvenliği almak
RewriteRule ^xmlrpc\.php$ "http\:\/\/0\.0\.0\.0\/" [R=301,L]

10- Xmlrpc erişimi engellermek

#codlio XmlRPC erişim engellemek
<Files xmlrpc.php>
Order allow,deny
Deny from all
</Files>

11- Php dosya çalıştırmayı engellemek

#codlio Php çalıştırmayı engellemek
<Files *.php>
deny from all
</Files>

12- Error.log dosyasına erişimi engellemek

#codlio log erişim engellemek
<FilesMatch "(\error.log)">
Order deny,allow
Deny from all
</FilesMatch>

13-Hata sayfalarını sabitlemek

#codlio hata sayfalarını sabitlemek
ErrorDocument 404 /wp-content/themes/temanız/404.php
ErrorDocument 403 /wp-content/themes/temanız/404.php
ErrorDocument 500 /wp-content/themes/temanız/404.php

14- Web Scanner programlarından korunmak

#codlio Scan program engeli
RewriteEngine On
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Acunetix [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} dirbuster [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} jbrofuzz [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} webshag [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} nikto [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} SF [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} sqlmap [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} fimap [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} nessus [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} whatweb [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Openvas [NC,OR] RewriteCond %{HTTP:Acunetix-Product} ^WVS
RewriteRule ^.* http://127.0.0.1/ [R=301,L] </IfModule>

14- SQL injection engellemek

#codlio SQL injection engellemek
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^(HEAD|TRACE|DELETE|TRACK) [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^(.*)(<|>|’|%0A|%0D|’|<|>|%00).* [NC,OR] RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/(,|;|<|>|/{2,999}).* [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^(java|curl|wget).* [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*(winhttp|HTTrack|clshttp|archiver|loader|email| harvest|extract|grab|miner).* [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*(libwww|curl|wget|python|scan).* [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^.*(<|>|’|%0A|%0D|’|<|>|%00).* [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_COOKIE} ^.*(<|>|’|%0A|%0D|’|<|>|%00).* [NC,OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(localhost|loopback|127\\.0\\.0\\.1).* [NC,OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(<|>|’|%0A|%0D|’|<|>|%00).* [NC,OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} [^a-z](|order|union|declare|char|set|cast|convert|delete |drop|exec|insert|met*|script|select|truncate|upda te)[^a-z] [NC] RewriteRule (.*) - [F]

15- Xss engellemek

#codlio Xss engellemek
RewriteEngine On
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\\(.*\\) [OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} (\\<|<).*script.*(\\>|>) [NC,OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\\[|\\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\\[|\\%[0-9A-Z]{0,2})
RewriteRule ^(.*)$ index.php|404.php| [F,L]

Dosya isimlerini daha fazla yazarak çoğaltabilirsiniz.

16- Proxy girişlerini engellemek

#codlio Proxy girişlerini engellemek
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP:VIA} !^$ [OR] RewriteCond %{HTTP:FORWARDED} !^$ [OR] RewriteCond %{HTTP:USERAGENT_VIA} !^$ [OR] RewriteCond %{HTTP:X_FORWARDED_FOR} !^$ [OR] RewriteCond %{HTTP:PROXY_CONNECTION} !^$ [OR] RewriteCond %{HTTP:XPROXY_CONNECTION} !^$ [OR] RewriteCond %{HTTP:HTTP_PC_REMOTE_ADDR} !^$ [OR] RewriteCond %{HTTP:XROXY_CONNECTION} !^$ [OR] RewriteCond %{HTTP:X-FORWARDED-FOR} !^$ [OR] RewriteCond %{HTTP:HTTP_CLIENT_IP} !^$ [OR] RewriteCond %{HTTP:FORWARDED-FOR} !^$ [OR] RewriteCond %{HTTP:X-FORWARDED} !^$
RewriteRule ^(.*)$ – [F] </IfModule>

17-Zararlı örümceklerin ulaşabileceği dosyaları belirlemek

#codlio zararlı örümceklerin ulasacağı dosyalar
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/robots.txt
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/sitemap.xml

18-Zararlı örümcekleri engellemek

#codlio Zararlı örümcekleri engellemek
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^-?$ [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^[bcdfghjklmnpqrstvwxz\ ]{8,}|^[0-9a-z]{15,}|^[0-9A-Za-z]{19,} [OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Extractor|almaden|anonymous|autoemailspider|blogsearchbot-martin|CherryPicker|Digger|DirectUpdate|Download\ Accelerator|echo\ extense|Collector|EmailWolf|flashget|frontpage|Go!Zilla|grub\ crawler|HTTPConnect|httplib|HttpProxy|HTTP\ agent|HTTrack|Indy\ Library|Jakarta\ Commons|libWeb|libwww|Microsoft\ Data|Microsoft\ URL|MJ12bot|Movable\ Type|NICErsPRO|NutchCVS|Nutscrape/|OmniExplorer|psycheclone|PussyCat|PycURL|python|QuepasaCreep|SiteMapper|Download|sucker|SurveyBot|Teleport\ Pro|Telesoft|TrackBack|Turing|TurnitinBot|vobsub|webbandit|WebCapture|webcollage|WebCopier|WebDAV|WebEmailExtractor|WebReaper|WEBsaver|WebStripper|WebZIP|widows|Wysigot|Zeus|Zeus.*Webster [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^

19- Php ile derlenmiş shellerin çalışmasını engellemek

#codlio Php Shell engellemek
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} .*((php|my)?shell|remview.*|phpremoteview.*|sshphp.*|pcom|nstview.*|c99|r57|webadmin.*|phpget.*|phpwriter.*|fileditor.*|locus7.*|storm7.*)\.(p?s?x?htm?l?|txt|aspx?|cfml?|cgi|pl|php[3-9]{0,1}|jsp?|sql|xml) [NC,OR] RewriteCond %{REQUEST_METHOD} (GET|POST) [NC] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)=/home(.+)?/loginftp/(.*)$ [OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^work_dir=.*$ [OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^command=.*&output.*$ [OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^nts_[a-z0-9_]{0,10}=.*$ [OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)cmd=.*$ [OR] ## BU KURALA DIKKAT EDIN SITENIZIN CALISMASINI ENGELLEYEBILIR##
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^c=(t|setup|codes)$ [OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^act=((about|cmd|selfremove|chbd|trojan|backc|massbrowsersploit|exploits|grablogins|upload.*)|((chmod|f)&f=.*))$ [OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^act=(ls|search|fsbuff|encoder|tools|processes|ftpquickbrute|security|sql|eval|update|feedback|cmd|gofile|mkfile)&d=.*$ [OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^&?c=(l?v?i?&d=|v&fnot=|setup&ref=|l&r=|d&d=|tree&d|t&d=|e&d=|i&d=|codes|md5crack).*$ [OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)([-_a-z]{1,15})=(ls|cd|cat|rm|mv|vim|chmod|chdir|mkdir|rmdir|pwd|clear|whoami|uname|tar|zip|unzip|tar|gzip|gunzip|grep|more|ln|umask|telnet|ssh|ftp|head|tail|which|mkmode|touch|logname|edit_file|search_text|find_text|php_eval|download_file|ftp_file_down|ftp_file_up|ftp_brute|mail_file|mysql|mysql_dump|db_query)([^a-zA-Z0-9].+)*$ [OR] RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)(wget|shell_exec|passthru|system|exec|popen|proc_open)(.*)$

En çok bilinen .htaccess dosyası güvenliklerini sizler için bir araya getirdik. Kodlarda değişiklik yaparak daha fazla geliştirebilirsiniz.


Deprecated: wp_make_content_images_responsive işlevi, 5.5.0 sürümünden başlayarak kullanımdan kaldırıldı. Bunun yerine wp_filter_content_tags() kullanın. in /home/codlio/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Codlio Hakkında
Codlio
Codlio

2014 yılından beri yüzlerce dijital projeye katkı sağlamış olan Codlio ekibi olarak, yaptığımız birçok çalışmada hep insan odaklı hareket ederiz. Kalbimizle hisseder, düşünür ve ellerimizle hayata geçiririz.

İletişime Geç!
Editörün Seçimi
Kategoriler
İlginizi Çekebilir
YouTube Özel URL Oluşturma İşlemi Nasıl Yapılır? Kılavuz
Blog 10 Eylül 2023

YouTube kanalınıza özel URL nasıl oluşturulur? Daha profesyonel ve hatırlanabilir bir görünüm için adım adım rehber. ...

Kapsamlı Sosyal Medya Taraması Nasıl Yapılır? Adım Adım Rehber
Blog 10 Eylül 2023

Sosyal medya taraması nasıl yapılır? Marka görünürlüğünüzü artırmak ve rakip analizi için etkili adımlar. Detaylı rehbe...

A/B Testi Nedir & A/B Testing Nasıl Yapılır? Kapsamlı Rehber
Blog 10 Eylül 2023

A/B testi nedir ve nasıl yapılır? İki farklı versiyon arasında karşılaştırmalı testlerle daha etkili sonuçlar elde edin...

Facebook Dinamik Ürün Reklamlarında Bilmeniz Gerekenler: Etkili Rehber
Blog 9 Eylül 2023

Facebook dinamik ürün reklamlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler. Ürün kampanyalarınızı optimize etmek için etkili ipuçla...

aok
KAPAT X
Ekibimizin bir parçası olmak ister misin? Müşteri Girişi