Ekibimizin bir parçası olmak ister misin? Müşteri Girişi

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Nedir?

6 Temmuz 2023
PAYLAŞ
Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Nedir?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilerek 7 Nisan 2016 tarihinde 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı, kişisel verilerin sınırlı bir şekilde toplanması, yetkisiz kişilerin erişiminden korunması, ifşası veya amaç dışı kullanımının önlenmesi ile kişilik haklarının ihlal edilmesini önlemektir. Bu kanun, temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlamak ve verilerin rastgele toplanması ve aktarılmasından kaynaklanabilecek olumsuz durumları önlemek için oluşturulmuştur. Bu nedenle, Kişisel Verileri Koruma Kanunu, bireylerin kişisel bilgilerinin korunmasını sağlayarak onların özel hayatlarına saygı göstermektedir. Bu kanun ile Türkiye, kişisel verilerin korunması konusunda Avrupa Birliği (AB) standartlarına uyum sağlayan ülkeler arasında yerini almıştır. Böylece, kişisel verileri profesyonel bir şekilde yöneten şirketler ve kuruluşlar, üretken bir şekilde faaliyet göstererek, belirli bir rekabet avantajı elde edebilirler.

Bireyler için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ne Anlama Geliyor?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte internet kullanımının yaygınlaşması, insanların kişisel bilgilerinin güvenliği konusunda endişelerini de beraberinde getirdi. Kişisel verilerin korunması, herkesin haklarına saygı duyulması açısından son derece önemlidir. Türkiye’de de bu konuya ilişkin düzenlemeler yapılmış ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kabul edilmiştir. Bu kanun, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili esasları belirleyerek, koruma altına almaktadır. Kanunda “kişisel veri”, gerçek kişilere özgü bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri gibi kimlik bilgileri dışında, telefon numarası, motorlu araç plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, fotoğraf, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan ya da dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm bilgiler kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi için, özel ya da kamu kurumları ilgili kişilerden onay almaları gerekmektedir. Kişisel verilerin korunması konusu, herkesin hakkıdır ve bu hakların korunması için hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Bu nedenle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi mevzuatlar, vatandaşların kişisel verilerinin korunmasına ilişkin çok önemli bir adımdır. Bu sayede, kişisel verilerin yetkisiz kişiler tarafından kullanımı ve paylaşımı engellenerek, herkesin hakları korunmuş olur.

Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veri Nedir?

Özel nitelikli kişisel veriler, kişinin ayrımcılığa maruz kalma riski taşıyan, başka kişiler tarafından öğrenildiğinde ciddi sonuçlar doğurabilecek veriler olarak tanımlanmaktadır. Bu veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) açık bir şekilde tanımlanmaktadır ve bu tanımın dışındaki veriler özel nitelik olarak kabul edilmemektedir. KVKK’da belirtilen özel nitelikli veriler, birçok farklı kategoriden oluşmaktadır. Başlıcaları; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik verilerdir. Özellikle sağlık verileri, kişinin tıbbi durumlarına ve tedavilerine ilişkin hassas bilgiler içermesi nedeniyle özel bir önem taşımaktadır. Bu verilerin çalınması veya başka kişiler tarafından öğrenilmesi, kişinin iş ve sosyal hayatında ciddi sonuçlar doğurabilir. Biyometrik ve genetik veriler de, kişinin özgünlüğünü teşkil etmesi nedeniyle özel bir koruma alanına sahip olması gereken verilerdir. Bu verilerin özel nitelik taşıması, kişilere ait verilerin korunmasının ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Sonuç olarak, özel nitelikli kişisel verilerin korunması, KVKK ile son derece önem kazanmıştır. Bu verilerin korunması, kullanımı ve paylaşımı konusunda gerekli önlemler alınması, kişilerin özel yaşamlarının korunması açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, bu verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce, KVKK hükümlerine uygun hareket etmek gerekmektedir.

Kişisel Sağlık Veriniz Değerlidir

Özel nitelikli kişisel verilerin en yaygın olanlarından biri olan sağlık verileri, kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığı ile ilgili her türlü bilgiyi kapsar. Tahlil sonuçları, geçmişte geçirilen hastalıklar ve kullanılan ilaçlar gibi bilgiler, kişinin sağlık hizmetinden aldığı bilgileri içerir. Bu veriler, özel nitelikte oldukları için işlenmeden önce kişinin açıkça izni gerekmektedir. Özellikle sağlık sektöründe çalışanların bu verilere ilişkin gizlilik kurallarına uymaları ve verileri gizli tutmaları, kişisel verilerin korunması açısından son derece önemlidir. Herhangi bir sızıntı veya ihtilaf durumunda, hastaların kişisel verilerinin gizliliği korunmalı ve sağlık hizmeti sunan kuruluşların ve çalışanlarının uygun önlemleri almaları gerekmektedir. Bu verilerin ele alınması, işlenmesi ve paylaşılması, kişisel veri koruma yasalarına bağlıdır. Sağlık verilerinin korunması, uluslararası düzeyde çeşitli yasal düzenlemelere tabi tutulmuştur. Bu yasal düzenlemeler, kişisel verilerin ifşa edilmesini ve işlenmesini engelleyerek, kişisel verilere erişimin sadece ilgili tıbbi personel ve kişinin kendisiyle sınırlı tutulmasını sağlar. Sonuç olarak, sağlık verileri özel nitelikli kişisel verilerdir ve kişisel veri koruma yasalarına uygun bir şekilde işlenmelidirler. Bu verilerin gizliliğinin korunması, hastaların tabii haklarını koruma açısından son derece önemlidir. Sağlık sektöründe çalışanların bu verilerin gizliliği konusunda duyarlı olmaları ve gerekli önlemleri almaları, kişisel veri koruması ile ilgili yasal düzenlemelerin uygulanmasında önemli bir rol oynar.

Veri İhlali Durumunda Ne Yapılmalı?

Kanun, veri ihlalleri durumunda alınan iki tür bildirim/şikayeti açıklamaktadır. Birincisi, verilerin korunmasından sorumlu olan şirket veya kurumun, ilgili panel üzerinden Kişisel Verilerin Koruması Kurumu’na bildirim yapmasıdır. Bu bildirim, verileri ele geçirilmiş olabilecek kişileri uyarmak amacıyla Kurum tarafından kamuoyuna açıklanabilir. İkinci durumda ise, verinin sahibi doğrudan şikayetlerini aktarabilir. Verilerinin izinsiz bir şekilde kullanıldığını fark eden bireyler, sikayet.kvkk.gov.tr adresinden veya E-Devlet Portalı’ndan konuyla ilgili şikayetlerini iletebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta vardır. İlk olarak, şikayet doğrudan verinin sahibi tarafından (vekil veya vasi kabul edilmediği) yapılmalıdır. İkinci olarak, şikayet Kişisel Verileri Koruma Kurumu öncesinde, şikayet edilecek olan şirket veya kuruma yapılmalıdır. Kurum, buradan bir yanıt alınamadığında veya şikayete ilişkin talep karşılanmadığında ilgili başvuruyu kabul eder. Bunu kontrol etmek için, ilgili şirket veya kurumla yapılan yazışmaların bir örneği talep edilir. Türkçe dil kurallarına uygun bir şekilde düzenlenen içerik, detaylar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin https://www.kvkk.gov.tr/ adresini ziyaret etmeleri önerilir.


Deprecated: wp_make_content_images_responsive işlevi, 5.5.0 sürümünden başlayarak kullanımdan kaldırıldı. Bunun yerine wp_filter_content_tags() kullanın. in /home/codlio/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Codlio Hakkında
Codlio
Codlio

2014 yılından beri yüzlerce dijital projeye katkı sağlamış olan Codlio ekibi olarak, yaptığımız birçok çalışmada hep insan odaklı hareket ederiz. Kalbimizle hisseder, düşünür ve ellerimizle hayata geçiririz.

İletişime Geç!
Editörün Seçimi
Kategoriler
İlginizi Çekebilir
YouTube Özel URL Oluşturma İşlemi Nasıl Yapılır? Kılavuz
Blog 10 Eylül 2023

YouTube kanalınıza özel URL nasıl oluşturulur? Daha profesyonel ve hatırlanabilir bir görünüm için adım adım rehber. ...

Kapsamlı Sosyal Medya Taraması Nasıl Yapılır? Adım Adım Rehber
Blog 10 Eylül 2023

Sosyal medya taraması nasıl yapılır? Marka görünürlüğünüzü artırmak ve rakip analizi için etkili adımlar. Detaylı rehbe...

A/B Testi Nedir & A/B Testing Nasıl Yapılır? Kapsamlı Rehber
Blog 10 Eylül 2023

A/B testi nedir ve nasıl yapılır? İki farklı versiyon arasında karşılaştırmalı testlerle daha etkili sonuçlar elde edin...

Facebook Dinamik Ürün Reklamlarında Bilmeniz Gerekenler: Etkili Rehber
Blog 9 Eylül 2023

Facebook dinamik ürün reklamlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler. Ürün kampanyalarınızı optimize etmek için etkili ipuçla...

aok
KAPAT X
Ekibimizin bir parçası olmak ister misin? Müşteri Girişi