Ekibimizin bir parçası olmak ister misin? Müşteri Girişi

Pazarlama İletişimi Nedir? Nasıl Yapılır? Stratejileri Nelerdir?

19 Haziran 2022
PAYLAŞ
Pazarlama İletişimi Nedir? Nasıl Yapılır? Stratejileri Nelerdir?

Üretim yapan herkes ve her kuruluş farklı pazarlama iletişimi yöntemlerini kullanıyor ancak E-ticaret yöntemlerinin hızla gelişmesi ve önem kazanması pazarlama stratejilerinin ve yöntemlerinin doğru belirlenmesini sağlıyor. Pazarlama işlemleri için geleneksel ve dijital pazarlama yöntemleri kullanılıyor. Hedef kitleye ulaşma ve satış oranlarını artırmak için doğru iletişim kanallarının belirlenmesi ve kullanılması gerekiyor.

Pazarlama iletişimleri alanında çalışmalar yapanlar, hedefledikleri amaca kısa sürede ulaşacaklar ve yaptıkları çalışmaların karşılıklarını almaya başlayacaktır. Fakat pazarlama stratejilerinde tüm işlem adımları önemlidir ve yapılacak çalışmalarda doğru analizleri gerektirir. İletişim her zaman ihtiyaç duyulan ve doğru yapılması gereken işlemlerin başında geliyor.

Pazarlama İletişimi

Pazarlama iletişimi, ürün ya da hizmeti üreten ile satın alma düşüncesinde olan kişi ve gruplar arasında bağlantının kurulmasıdır. Hedef kitleye ulaşmayı amaçlayan en önemli çalışmalar bütünü olarak söyleyebiliriz. İletişim süreçleri takip edilirken, hedef kitlenin ve potansiyel müşterilerin istek ve taleplerinin karşılanması, müşteri memnuniyetinin oluşturulması hedeflenmelidir..

Pazarlamanın asıl amacı, kar elde etmektir ama müşteriler ile doğru yöntemler üzerinden bağlantı kurulduğunda, ürüne, markaya bağlılık oluşturulduğunda satış oranlarının artması ile birlikte istenen karlılık oranına da ulaşılacaktır. Pazarlama iletişimi stratejilerinde, müşteri kitlelerine ulaşabilmek için internet, sosyal medya, tv, radyo, gazete gibi araçları kullanabilirsiniz.

İletişim süreci, ürünün üretim aşamasından, son tüketiciye ulaşana kadar geçen sürecin doğru aktarılması olarak söyleyebiliriz. Pazarlamada yer alan taraflar, üretici, satıcı ve alıcılardan oluşur. Bu taraflar konumlarına ve süreç içerisindeki yerlerine göre kullanacakları iletişim yöntemlerini belirler. İletişim için yapılabilecek genel açıklama, ürün veya hizmetin kullanılabilir halde ortaya çıkması ile son tüketiciye ulaşana geçen süreçteki etkinlikler bütünü şeklinde yapılabiliyor.

Pazarlama İletişiminin Önemi ve Özellikleri

Pazarlama İletişiminin Önemi ve Özellikleri

Marketing iletişimin önemi kavranmadan nasıl yapılacağı konusunda doğru adımlar atılamaz. Her pazarlama işleminde, müşteriye ulaşmak ve güvenini kazanmak, satın alma istediğinin uyandırılması iletişimin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Pazarlama iletişimi ile ilgili yapılacak tüm tanımlama ve çalışmalar, mantık çerçevesinde yapıldığında hedeflenen amaca ulaşılabilecektir. Müşteri kitlelerinde, markaya ve ürüne olan bağlılığın artırılması, iletişime verilen önem ile elde ediliyor. Hedef kitle belirleme ve ürünlerin sunulabilmesi için pazarlama iletişiminin şu özelliklerinden faydalanılır.

 • Pazarlama iletişimi, tüm öğelerin bir arada kullanılmasını sağlar,
 • Müşteri kitleleri hafızalarında marka ile ilgili olumlu algılar oluşturulmasını sağlar,
 • İletişim ile ilgili çalışmalar, müşteri kitlelerinin, istek, öneri, şikayetlerinin değerlendirilmesini sağlar,
 • Hedef kitleye kolay adımlarla ulaşmayı sağlar,
 • İletişime kapalı olan müşteri kitlelerinin kazanılabilmesi için doğru argümanların üretilmesini sağlar,
 • Ürünün, markanın, ürün logosunun ve sloganının kalıcı etki oluşturulmasını sağlar,
 • Pazarlama iletişimleri sadece reklam olarak kabul edilmez ve pazarlama eyleminin gelişmesini sağlar.
 • Pazarlama süreçleri ile ilgili tüm özellikleri bir arada değerlendirdiğinizde, müşteri kitlelerinin beklentilerinin neler olduğunu belirleyebilirsiniz.
Pazarlama İletişimi Nedir?

Pazarlama İletişiminin Amaçları

Hedef kitleler üzerinden yapılan tüm pazarlama çalışmaları, ürün ve hizmet türüne, beklentilere göre değişiklik gösterir. Pazarlama iletişiminin amacı, doğru satış tekniklerinin kullanılması, markaya bağlı müşteri kitlelerinin oluşturulmasıdır. Pazarlama işlemlerinde iletişim ihtiyaç duyulan ve kullanılan süreçlerden sadece birisidir. Markanın varlığının ve ürünün özelliklerinin müşterilere hissettirilmesi önemlidir.

Pazarlama iletişimlerinde ilk hedef ve amaç satış yapmak değil, müşterinin güvenini kazanmak ve bunu kalıcı hale getirebilmektir. İletişim için doğru araçlar ve argümanlar kullanıldığında müşteri sadakati kazanılacak ve etkili pazarlama süreçleri yürütülebilecektir. Müşteri güvenini kazanmak için özel analizlerle belirlenen pazarlama iletişim süreçlerinin amaçları şunlardır.

 • Markanın geniş kitleler üzerinde bilinirliğini artırmak,
 • Hedef kitlelerin markayı ve ürünü daha iyi tanımasını sağlamak,
 • Ürünün tüm yönleri ile akılda kalmasını sağlamak,
 • Ürün ve hizmet satışlarını artırmak,
 • Ürün satışlarının tekrar edilmesini sağlamak,
 • Hedef kitle davranışlarının belirlenmesi,
 • Markanın tanıtımı ile sadık müşteriler oluşturmak,
 • Ürünün geliştirilmesi,

İletişim için belirlenen tüm amaçlar, müşteri memnuniyetinin oluşturulması ve satışların sürekliliğini sağlamaktır.

Pazarlama İletişimi Nasıl Yapılır?

İletişim süreçlerinde kullanılan stratejiler her zaman büyük öneme sahiptir fakat Pazarlama iletişimleri kullanılacak yöntemlere göre farklılık gösteriyor. Pazarlama hedeflerine doğru ulaşabilmek için iletişim kanallarının ve yöntemlerinin doğru kullanılması gerekiyor. İletişimlerde, ikna teknikleri birlikte kullanılır ve hedeflere kısa sürede, kolay ulaşılmasını sağlar. Pazarlama iletişimlerinin nasıl yapılacağı belirlendikten sonra işlem adımları uygulanmaya başlanır.

 • Pazarlama hedeflerini belirlemek,
 • Müşteri analizlerini yapmak,
 • Strateji belirlemek,
 • Pazarlama süreçlerinde izlenecek yolları belirlemek,
 • Pazarlama süreçleri için bütçenin doğru belirlenmesi,

Bu işlem adımları ile pazarlama iletişiminin nasıl yapılacağını belirler aynı zamanda hedef kitlenin kimlerden oluştuğunu belirlemek kullanılacak iletişim yöntemlerine göre yeni stratejilerin oluşturulmasını sağlar. Müşterilerin ürün ve hizmet türüne olan ihtiyaçlarının belirlenmesi, iletişim araçlarının kullanılmasında yol gösterici oluyor.

Pazarlama İletişim Modelleri

Marketing süreçlerinde, iletişimin oluşturacağı etki, istenen başarıya ulaşmayı sağlayacaktır ancak pazarlama süreçlerinin tümünde yapılacak tüm çalışmalara hedef kitle konuluyor. Hedef kitlelerin demografik yapıları ve ürün analizleri, işlem süreçleri için veri analizinin oluşturulmasını sağlıyor. İletişim modelleri arasında oluşan farklılık hedef kitlelerine göre ayrı çalışmaların yapılmasını zorunlu hale getiriyor.

Pazarlama iletişim modelleri, AIDA modeli, hiyerarşi modeli, doğru zaman modeli, müşteri deneyimi modeli gibi seçenekler yer alıyor veya Etkiler hiyerarşisinde, potansiyel müşterilerin, satın alma sürecinde hangi aşamada yer aldıklarını belirler. Yapılacak olan tanıtım çalışmaları ile müşterilerin satın almaya yönelik ikna edilmesini sağlar.

Müşterilerin satın alma algılarının oluşturulabilmesi için kullanılan modeller, bilgi verme, tercih edilme, farkındalık oluşturma, beğeni sağlama, ikna etme ve satın alma davranışlarının oluşmasını sağlar ancak iletişimde başarıya ulaşabilmek için tüm çalışmalara, belirlenen işlem adımlarının sırayla kullanılması gerekiyor. Her çalışma ve elde edilen sonuç bir sonraki adıma geçmeyi ve iletişimin daha etkili olması, müşterinin güveninin adım adım kazanılmasını sağlar.

Pazarlama İletişimi Ve Reklam

Pazarlama işlemlerinde tüm çalışmaları belirlenecek olan stratejiler ile yap İletişim süreçlerinin amacı hedef kitlerinin ürünü ve markayı beğenmelerini, satın almalarını sağlamaktır ancak İletişim ve reklam, pazarlamanın önemli ve değişmez değerleridir. Doğru reklam her zaman kalıcı etki oluşturur. Marka bilinirliğinin en önemli aşaması reklam çalışmalarından geçiyor.

Reklam analizleri yapılırken, müşteri kitleleri ile bağlantının sağlam olabilmesi için iletişim tekniklerinin uygun yöntemlerle belirlenmesi önemlidir aynı zamanda üretici ile son tüketici arasındaki iletişimi kolaylaştıran araçlar arasında reklam seçenekleri en etkili yollardır. İletişim ve reklam araçları, geleneksel ve dijital pazarlama seçeneklerinde farklı kanallar üzerinden kullanılıyor. Hedef kitlenin beğenisini ve güvenini kazanmak ancak doğru yöntemlerle yapılan pazarlama iletişimleriyle ancak mümkündür.


Deprecated: wp_make_content_images_responsive işlevi, 5.5.0 sürümünden başlayarak kullanımdan kaldırıldı. Bunun yerine wp_filter_content_tags() kullanın. in /home/codlio/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Codlio Hakkında
Codlio
Codlio

2014 yılından beri yüzlerce dijital projeye katkı sağlamış olan Codlio ekibi olarak, yaptığımız birçok çalışmada hep insan odaklı hareket ederiz. Kalbimizle hisseder, düşünür ve ellerimizle hayata geçiririz.

İletişime Geç!
Editörün Seçimi
Kategoriler
İlginizi Çekebilir
YouTube Özel URL Oluşturma İşlemi Nasıl Yapılır? Kılavuz
Blog 10 Eylül 2023

YouTube kanalınıza özel URL nasıl oluşturulur? Daha profesyonel ve hatırlanabilir bir görünüm için adım adım rehber. ...

Kapsamlı Sosyal Medya Taraması Nasıl Yapılır? Adım Adım Rehber
Blog 10 Eylül 2023

Sosyal medya taraması nasıl yapılır? Marka görünürlüğünüzü artırmak ve rakip analizi için etkili adımlar. Detaylı rehbe...

A/B Testi Nedir & A/B Testing Nasıl Yapılır? Kapsamlı Rehber
Blog 10 Eylül 2023

A/B testi nedir ve nasıl yapılır? İki farklı versiyon arasında karşılaştırmalı testlerle daha etkili sonuçlar elde edin...

Facebook Dinamik Ürün Reklamlarında Bilmeniz Gerekenler: Etkili Rehber
Blog 9 Eylül 2023

Facebook dinamik ürün reklamlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler. Ürün kampanyalarınızı optimize etmek için etkili ipuçla...

aok
KAPAT X
Ekibimizin bir parçası olmak ister misin? Müşteri Girişi